होम
×

टोयोटा केम्री २.५ जी
टोयोटा केम्री २.५ जी
ADD
Compare

टोयोटा केम्री २.५ जी मायलेज

1 मायलेज
1.1 मायलेज - शहर
महिंद्रा ई2ओ टी..
10.20 kmpl
Rank: 100 (Overall)
फेरारी एफएफ मायलेज
1.2 मायलेज - महामार्ग
महिंद्रा ई2ओ टी..
12.98 kmpl
Rank: 100 (Overall)
फेरारी एफएफ मायलेज
1.3 इंधन
1.3.1 इंधन प्रकार
पेट्रोल
1.3.2 इंधन पुरवठा प्रणाली
इलेक्ट्रॉनिक इंधन इंजेक्शन
1.3.3 इंधन माप
हो
1.3.4 पर्यायी इंधन
लागू नाही
1.4 इंधन टाकी क्षमता
कॉंक्वेस्ट एवेड..
70.00 लिटर
Rank: 30 (Overall)
मारुति आल्टो ८०० सी एन जी एल एक्स आइ मायलेज
1.5 उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली
उपलब्ध नाही
1.6 उत्सर्जन सर्वसामान्य प्रमाण पालन
बीएस IV
Let Others Know
×