होम
×

ADD
Compare

भारतात रेनॉल्ट कार

होम

किंमत


ते

स्टाईल


मायलेज - शहर

ते

इंधन प्रकार


शीर्ष गती

ते

प्रक्षेपीकरणक्रम:


सॉर्टबाय:


फिल्टर
क्रम
सॉर्टबाय
68 कार मिळाल्या
भारतातील कार
किंमत
मायलेज - शहर
मायलेज - महामार्ग
शीर्ष गती
केर्ब् वेट
मॅक्स पॉवर

₹ 30,00,000.00
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
240.00 बीएचपी

₹ 28,30,000.00
11.23 kmpl
14.56 kmpl
180.00 किलोमीटर प्रतितास
1,794.00 किलोग्राम
170.60 बीएचपी

₹ 27,20,000.00
12.13 kmpl
16.26 kmpl
180.00 किलोमीटर प्रतितास
1,750.00 किलोग्राम
170.60 बीएचपी

₹ 23,90,000.00
13.70 kmpl
17.15 kmpl
180.00 किलोमीटर प्रतितास
1,692.00 किलोग्राम
147.90 बीएचपी

₹ 16,60,000.00
17.20 kmpl
20.40 kmpl
185.00 किलोमीटर प्रतितास
उपलब्ध नाही
108.45 बीएचपी

₹ 15,00,000.00
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
210.00 किलोमीटर प्रतितास
1,369.00 किलोग्राम
100.00 बीएचपी

₹ 15,00,000.00
17.20 kmpl
20.40 kmpl
185.00 किलोमीटर प्रतितास
उपलब्ध नाही
108.45 बीएचपी

₹ 14,00,000.00
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
210.00 किलोमीटर प्रतितास
1,369.00 किलोग्राम
100.00 बीएचपी

₹ 13,80,000.00
16.10 kmpl
19.72 kmpl
168.00 किलोमीटर प्रतितास
उपलब्ध नाही
108.45 बीएचपी

₹ 13,50,000.00
17.00 kmpl
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
109.00 बीएचपी
          of 7          
    
Let Others Know
×