होम
×

निसान माइक्रा एक्टिव एक्सएल आयसीसी डब्ल्यूटी..
निसान माइक्रा एक्टिव एक्सएल आयसीसी डब्ल्यूटी..

निसान माइक्रा एक्टिव एक्सएल
निसान माइक्रा एक्टिव एक्सएलADD
Compare
X
निसान माइक्रा एक्टिव एक्सएल आयसीसी डब्ल्यूटी 20 एसई
X
निसान माइक्रा एक्टिव एक्सएल

निसान माइक्रा एक्टिव एक्सएल आयसीसी डब्ल्यूटी 20 एसई वि निसान माइक्रा एक्टिव एक्सएल किंमत

1 किंमत आणि तपशील
1.1 किंमत
बुगाटी गल्लिबिए..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
₹ 4,60,000.00
Rank: 71 (Overall)
बजाज क्यूट आरई60 स्माल कार किंमत
1.2 रंग
1.2.1 आतील रंग
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
1.2.2 बाहय रंग
हिरव्या, चांदी, लाल, काळा, निळा
हिरव्या, चांदी, लाल, काळा, निळा
1.3 प्रकाशनाची तारीख
1.4 उत्पादक
निसान
निसान
1.5 उत्पादनाचे देश
भारत
भारत
1.6 एकत्रित उत्पादनाचे देश
भारत
भारत
1.7 स्टाईल
हॅचबॅक
हॅचबॅक
1.8 हमी
1.8.1 हमी कालावधी
रोल्स रॉयस व्रे..
2.00 वर्षे
Rank: 3 (Overall)
2.00 वर्षे
Rank: 3 (Overall)
महिंद्रा बोलेरो ईएक्स एसी किंमत
1.8.2 हमी अंतर
फोर्स गुरखा सॉफ..
50,000.00 किमी
Rank: 7 (Overall)
50,000.00 किमी
Rank: 7 (Overall)
ऍस्टन मार्टीन वाँटेज क्रीडा व्ही 8 स्पोर्ट किंमत
1.9 बॉडी किट
नाही
नाही
Let Others Know
×