होम
×

होंडा ब्रिओ न्यू
होंडा ब्रिओ न्यू

होंडा ब्रिओ व्हीएक्स ओ एटी
होंडा ब्रिओ व्हीएक्स ओ एटीADD
Compare
X
होंडा ब्रिओ न्यू
X
होंडा ब्रिओ व्हीएक्स ओ एटी

होंडा ब्रिओ न्यू आणि होंडा ब्रिओ व्हीएक्स ओ एटी मायलेज

1 मायलेज
1.1 मायलेज - शहर
महिंद्रा ई2ओ टी..
16.20 kmpl
Rank: 81 (Overall)
12.50 kmpl
Rank: 100 (Overall)
फेरारी एफएफ मायलेज
1.2 मायलेज - महामार्ग
महिंद्रा ई2ओ टी..
19.40 kmpl
Rank: 100 (Overall)
16.50 kmpl
Rank: 100 (Overall)
फेरारी एफएफ मायलेज
1.3 इंधन
1.3.1 इंधन प्रकार
पेट्रोल
पेट्रोल
1.3.2 इंधन पुरवठा प्रणाली
प्रोग्राम्ड फ्युयेल इंजेक्षन
प्रोग्राम्ड फ्युयेल इंजेक्षन
1.3.3 इंधन माप
हो
हो
1.3.4 पर्यायी इंधन
लागू नाही
लागू नाही
1.4 इंधन टाकी क्षमता
कॉंक्वेस्ट एवेड..
35.00 लिटर
Rank: 63 (Overall)
35.00 लिटर
Rank: 63 (Overall)
मारुति आल्टो ८०० सी एन जी एल एक्स आइ मायलेज
1.5 उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
1.6 उत्सर्जन सर्वसामान्य प्रमाण पालन
बीएस IV
बीएस IV
Let Others Know
×