होम
×

मर्सिडिज-बेंझ एसएलके क्लास 55 एएमजी
मर्सिडिज-बेंझ एसएलके क्लास 55 एएमजी
ADD
Compare

मर्सिडिज-बेंझ एसएलके क्लास 55 एएमजी सस्पेंशन

1 सस्पेंशन आणि ब्रेक्स
1.1 सस्पेन्शन
1.1.1 फ्रंट सस्पेंशन
स्पोर्ट
1.1.2 रेअर सस्पेंशन
स्पोर्ट
1.1.3 शॉक ऍबसॉर्बेर्स
उपलब्ध नाही
1.2 ब्रेक
1.2.1 फ्रंट ब्रेक टाईप
वेंटिलेटेड डिस्क
1.2.2 फ्रंट ब्रेक डायमिटर
टाटा नैनो ट्विस..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
टाटा नैनो ट्विस्ट एक्सटी सस्पेंशन
1.2.3 रिअर ब्रेक टाईप
वेंटिलेटेड डिस्क
1.2.4 रिअर ब्रेक डायमिटर
टाटा नैनो ट्विस..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
टाटा नैनो ट्विस्ट एक्सटी सस्पेंशन
1.3 चेसिस
1.3.1 बॉडी
उपलब्ध नाही
1.3.2 फ्रेम
उपलब्ध नाही
Let Others Know
×