होम
×

होंडा अमेझ ई आय-डीटीइसी
होंडा अमेझ ई आय-डीटीइसी
ADD
Compare

होंडा अमेझ ई आय-डीटीइसी सस्पेंशन

1 सस्पेंशन आणि ब्रेक्स
1.1 सस्पेन्शन
1.1.1 फ्रंट सस्पेंशन
मॅकफेआर्सॉन स्ट्रट्स
1.1.2 रेअर सस्पेंशन
टॉर्षन बार
1.1.3 शॉक ऍबसॉर्बेर्स
कायिल स्प्रिंग्स
1.2 ब्रेक
1.2.1 फ्रंट ब्रेक टाईप
डिस्क
1.2.2 फ्रंट ब्रेक डायमिटर
टाटा नैनो ट्विस..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
टाटा नैनो ट्विस्ट एक्सटी सस्पेंशन
1.2.3 रिअर ब्रेक टाईप
ड्रम
1.2.4 रिअर ब्रेक डायमिटर
टाटा नैनो ट्विस..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
टाटा नैनो ट्विस्ट एक्सटी सस्पेंशन
1.3 चेसिस
1.3.1 बॉडी
उपलब्ध नाही
1.3.2 फ्रेम
उपलब्ध नाही
Let Others Know
×