होम
×

होंडा अमेझ ई आय-डीटीइसी
होंडा अमेझ ई आय-डीटीइसी
ADD
Compare

होंडा अमेझ ई आय-डीटीइसी सुरक्षितता

1 सुरक्षितता
1.1 एयरबॅग्स
नाही
1.1.1 ड्युअल स्टेज ऐरबॅग
नाही
1.1.2 ऐरबॅगची संख्या
निसान इवालिया ए..
0
Rank: 12 (Overall)
शेवरले स्पार्क १.0 सुरक्षितता
1.2 आसनपट्टे
हो
1.3 ए बी एस
हो
1.4 इ एस पी
नाही
1.5 इ बी डी
हो
1.6 बी ए
नाही
1.7 टी सी एस
उपलब्ध नाही
1.8 हील होल्ड कंट्रोल
नाही
1.9 हील डिसेंट कंट्रोल
नाही
1.10 टी पी एम एस
नाही
1.11 मागील कॅमेरा
नाही
1.12 चेतावणी
1.12.1 ट्रंक अजर वॉर्निंग
हो
1.12.2 सेवा दिवे
हो
1.12.3 सीटबेल्ट वॉर्निंग
हो
1.12.4 डोर अजर वॉर्निंग
हो
1.12.5 इंजिन चेक चेतावणी
नाही
1.12.6 लो फ्युएल लेवल वॉर्निंग
हो
1.13 लॉक
1.13.1 सेंट्रल लॉकिंग
हो
1.13.2 स्पीड सेन्सिंग डोर लॉक
नाही
1.13.3 बाल सुरक्षा लॉक
हो
1.13.4 क्लच लॉक
नाही
1.13.5 पॉवर डोर लॉक
नाही
1.13.6 डिफिरेन्शिअल लॉक
नाही
1.14 इंजिन इमोबिलाइसर
हो
1.15 क्रॅश सेन्सर
नाही
1.16 फ्रंट इम्पॅक्ट बेअम्स
हो
1.17 साईड इम्पॅक्ट बेअम्स
हो
1.18 रात्री मागील दृश्य मिरर
हो
1.19 बाल आसन अँकर पॉईंट्स
नाही
1.20 अँटी थेफ्ट अलार्म
नाही
1.21 अँटी थेफ्ट डिव्हाइस
हो
1.22 मिडल रिअर थ्री -पॉईंट सीट बेल्ट
उपलब्ध नाही
Let Others Know
×