होम
×

फोर्ड फिगो स्पोर्ट्स
फोर्ड फिगो स्पोर्ट्स

फोर्ड फिगो एस्पायर स्पोर्ट्स
फोर्ड फिगो एस्पायर स्पोर्ट्सADD
Compare
X
फोर्ड फिगो स्पोर्ट्स
X
फोर्ड फिगो एस्पायर स्पोर्ट्स

फोर्ड फिगो स्पोर्ट्स वि फोर्ड फिगो एस्पायर स्पोर्ट्स परिमाण

1 परिमाण
1.1 लांबी
रोल्स रॉयस फँटम..
3,886.00 मि.मी.
Rank: N/A (Overall)
3,995.00 मि.मी.
Rank: N/A (Overall)
एस्टन मार्टिन वी12 वेंक्विश परिमाण
1.2 रुंदी
कॅटरहाम 7 क्लास..
1,695.00 मि.मी.
Rank: N/A (Overall)
1,695.00 मि.मी.
Rank: N/A (Overall)
बजाज क्यूट आरई60 स्माल कार परिमाण
1.3 उंची
वॉक्सवैगन टॉरेग..
1,525.00 मि.मी.
Rank: N/A (Overall)
1,525.00 मि.मी.
Rank: N/A (Overall)
एसएससी टुआतारा वी8 परिमाण
1.4 जमिनी पासूनचे अंतर
कॉंक्वेस्ट एवेड..
174.00 मि.मी.
Rank: 45 (Overall)
174.00 मि.मी.
Rank: 45 (Overall)
बुगाटी वेरॉन 16.4 ग्रँड स्पोर्ट परिमाण
1.5 वजन
1.5.1 केर्ब् वेट
हमर एच2 एसयूवी ..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
बजाज क्यूट आरई60 स्माल कार परिमाण
1.5.2 ड्राय वेट
मसेराती ग्रानकै..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
पॉर्श 718 केमन परिमाण
1.5.3 एकूण वजन
टोयोटा लॅंड क्र..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मारुति आल्टो ८०० एस टी डी परिमाण
1.6 मोटारगाडीच्या पुढील व मागील चाकांच्या आसांमधील अंतर
रोल्स रॉयस फँटम..
2,491.00 मि.मी.
Rank: N/A (Overall)
2,491.00 मि.मी.
Rank: N/A (Overall)
निसान कॅश्काइ परिमाण
1.7 मोटारगाडीच्या पुढील दोन चाकांच्या आसांमधील अंतर
लेम्बोर्गिनी से..
1,492.00 मि.मी.
Rank: 90 (Overall)
1,492.00 मि.मी.
Rank: 90 (Overall)
लम्बोर्घिनी हुराकान एलपी एलपी 580 2 परिमाण
1.8 मोटारगाडीच्या मागील दोन चाकांच्या आसांमधील अंतर
बीएमडब्ल्यू आय ..
1,484.00 मि.मी.
Rank: 92 (Overall)
1,484.00 मि.मी.
Rank: 92 (Overall)
मारुति ऑम्नी एमपीआइ कार्गो परिमाण
1.9 सामान ठेवण्याची जागा
पोर्श कायेने एस..
257.00 लिटर
Rank: N/A (Overall)
359.00 लिटर
Rank: N/A (Overall)
बुगाटी वेरॉन 16.4 ग्रँड स्पोर्ट परिमाण
1.10 दारांची संख्या
बीएमडब्ल्यू एक्..
5.00
Rank: 1 (Overall)
4.00
Rank: 2 (Overall)
बेंटली कॉन्टिनेन्टल जीटी स्पीड परिमाण
1.11 आसन क्षमता
शेवरलेट तवेरा न..
5.00
Rank: 6 (Overall)
5.00
Rank: 6 (Overall)
बीएमडब्ल्यू झेड ४ ३५आय परिमाण
1.12 आसन पंक्तींची संख्या
महिंद्रा वेरिटो..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
2.00
Rank: 4 (Overall)
ऍस्टन मार्टीन डीबी९ ६ एल व्ही१२ परिमाण
1.13 आतील परिमाणे
1.13.1 फ्रंट हेडरूम
जीप रॅंग्लर अनल..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
लॉरिन्सर सी क्लास परिमाण
1.13.2 रिअर हेडरूम
जीप रॅंग्लर अनल..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
फोर्ड मसटॅंग परिमाण
1.13.3 फ्रंट लेगरूम
फोर्ड मसटॅंग पर..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मर्सिडिज-बेंझ एसएलके क्लास एसएलके 350 परिमाण
1.13.4 रिअर लेगरूम
रोल्स रॉयस फँटम..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
मारुति बैलेनो वीएक्सआइ 2007 परिमाण
1.13.5 फ्रंट शोल्डर रूम
जीप ग्रँड चेवृॉ..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
जीप रॅंग्लर अनलिमिटेड परिमाण
1.13.6 रिअर शोल्डर रूम
जीप ग्रँड चेवृॉ..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
फोर्ड मसटॅंग परिमाण
1.13.7 फ्रंट हिप रूम
जीप ग्रँड चेवृॉ..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
होंडा सिव्हिक परिमाण
1.13.8 रिअर हिप रूम
जीप ग्रँड चेवृॉ..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
फोर्ड मसटॅंग परिमाण
Let Others Know
×