होम
×

ADD
Compare

भारतात फेरारी कार

होम

किंमत


ते

स्टाईल


मायलेज - शहर

ते

इंधन प्रकार


शीर्ष गती

ते

प्रक्षेपीकरणक्रम:


सॉर्टबाय:


फिल्टर
क्रम
सॉर्टबाय
10 कार मिळाल्या
भारतातील कार
किंमत
मायलेज - शहर
मायलेज - महामार्ग
शीर्ष गती
केर्ब् वेट
मॅक्स पॉवर

₹ 4,70,00,000.00
6.00 kmpl
9.00 kmpl
340.00 किलोमीटर प्रतितास
1,630.00 किलोग्राम
730.90 बीएचपी

₹ 4,60,00,000.00
2.00 kmpl
4.00 kmpl
335.00 किलोमीटर प्रतितास
1,880.00 किलोग्राम
651.73 बीएचपी

₹ 4,24,00,000.00
4.00 kmpl
8.77 kmpl
330.00 किलोमीटर प्रतितास
1,475.00 किलोग्राम
661.10 बीएचपी

₹ 4,10,00,000.00
4.50 kmpl
8.50 kmpl
325.00 किलोमीटर प्रतितास
1,290.00 किलोग्राम
596.70 बीएचपी

₹ 3,90,00,000.00
4.00 kmpl
8.77 kmpl
330.00 किलोमीटर प्रतितास
1,475.00 किलोग्राम
661.10 बीएचपी

₹ 3,30,00,000.00
6.50 kmpl
10.50 kmpl
315.00 किलोमीटर प्रतितास
1,630.00 किलोग्राम
552.50 बीएचपी

₹ 2,68,00,000.00
5.00 kmpl
7.50 kmpl
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
460.00 बीएचपी

उपलब्ध नाही
4.50 kmpl
6.50 kmpl
उपलब्ध नाही
1,450.00 किलोग्राम
500.00 बीएचपी

उपलब्ध नाही
4.50 kmpl
6.50 kmpl
330.00 किलोमीटर प्रतितास
1,581.00 किलोग्राम
620.00 बीएचपी

उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
1,725.00 किलोग्राम
530.00 बीएचपी
Let Others Know
×