होम
×

बीएमडब्ल्यू आय ८
बीएमडब्ल्यू आय ८
ADD
Compare

बीएमडब्ल्यू आय ८ मायलेज

1 मायलेज
1.1 मायलेज - शहर
महिंद्रा ई2ओ टी..
37.00 kmpl
Rank: 2 (Overall)
फेरारी एफएफ मायलेज
1.2 मायलेज - महामार्ग
महिंद्रा ई2ओ टी..
47.45 kmpl
Rank: 3 (Overall)
फेरारी एफएफ मायलेज
1.3 इंधन
1.3.1 इंधन प्रकार
पेट्रोल
1.3.2 इंधन पुरवठा प्रणाली
मल्टी-पॉइण्ट फ्युयेल इंजेक्षन
1.3.3 इंधन माप
हो
1.3.4 पर्यायी इंधन
विद्युत
1.4 इंधन टाकी क्षमता
कॉंक्वेस्ट एवेड..
42.00 लिटर
Rank: 57 (Overall)
मारुति आल्टो ८०० सी एन जी एल एक्स आइ मायलेज
1.5 उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली
उपलब्ध नाही
1.6 उत्सर्जन सर्वसामान्य प्रमाण पालन
युरो VI
Let Others Know
×