होम
×

ऍस्टन मार्टीन वाँटेज व्ही ८ रोडस्टर
ऍस्टन मार्टीन वाँटेज व्ही ८ रोडस्टर
ADD
Compare

ऍस्टन मार्टीन वाँटेज व्ही ८ रोडस्टर सस्पेंशन

1 सस्पेंशन आणि ब्रेक्स
1.1 सस्पेन्शन
1.1.1 फ्रंट सस्पेंशन
इनडिपेंडेंट डबल विशबोन
1.1.2 रेअर सस्पेंशन
इनडिपेंडेंट डबल विशबोन
1.1.3 शॉक ऍबसॉर्बेर्स
अडॅप्टिव डॅंपिंग सिस्टम
1.2 ब्रेक
1.2.1 फ्रंट ब्रेक टाईप
वेंटिलेटेड आणि स्टील ग्रूवव्ड डिस्क
1.2.2 फ्रंट ब्रेक डायमिटर
टाटा नैनो ट्विस..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
टाटा नैनो ट्विस्ट एक्सटी सस्पेंशन
1.2.3 रिअर ब्रेक टाईप
वेंटिलेटेड आणि स्टील ग्रूवव्ड डिस्क
1.2.4 रिअर ब्रेक डायमिटर
टाटा नैनो ट्विस..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
टाटा नैनो ट्विस्ट एक्सटी सस्पेंशन
1.3 चेसिस
1.3.1 बॉडी
उपलब्ध नाही
1.3.2 फ्रेम
उपलब्ध नाही
Let Others Know
×