होम
×

एरियल एटम 3
एरियल एटम 3
ADD
Compare

एरियल एटम 3 मायलेज

1 मायलेज
1.1 मायलेज - शहर
महिंद्रा ई2ओ टी..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
फेरारी एफएफ मायलेज
1.2 मायलेज - महामार्ग
महिंद्रा ई2ओ टी..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
फेरारी एफएफ मायलेज
1.3 इंधन
1.3.1 इंधन प्रकार
पेट्रोल
1.3.2 इंधन पुरवठा प्रणाली
उपलब्ध नाही
1.3.3 इंधन माप
उपलब्ध नाही
1.3.4 पर्यायी इंधन
लागू नाही
1.4 इंधन टाकी क्षमता
कॉंक्वेस्ट एवेड..
42.00 लिटर
Rank: 57 (Overall)
मारुति आल्टो ८०० सी एन जी एल एक्स आइ मायलेज
1.5 उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली
उपलब्ध नाही
1.6 उत्सर्जन सर्वसामान्य प्रमाण पालन
उपलब्ध नाही
Let Others Know
×