होम
×

एरियल एटम 3
एरियल एटम 3
ADD
Compare

एरियल एटम 3 इंटेरिअर

1 इंटेरिअर
1.1 आतील
उपलब्ध नाही
1.2 आसने
1.2.1 लेदरची आसने
हो
1.2.2 फ्रंट हीटेड सीट्स
उपलब्ध नाही
1.2.3 रिअर हीटेड सीट्स
उपलब्ध नाही
1.2.4 व्हेंटिलेटेड सीट्स
उपलब्ध नाही
1.2.5 हेडरेस्ट
उपलब्ध नाही
1.2.6 अडजस्टेबल हेडरेस्ट
उपलब्ध नाही
1.2.7 आर्मरेस्ट
मागील
1.2.8 ड्राइव्हर आसन समायोजन
मॅन्युअल
1.2.9 कमरेला आधार
उपलब्ध नाही
1.2.10 अडजस्टेबल कमरेला आधार
उपलब्ध नाही
1.2.11 3 पंक्ती आसने
उपलब्ध नाही
1.2.12 3 पंक्ती आसने विभाजन
उपलब्ध नाही
1.2.13 विभाजित मागील आसन
उपलब्ध नाही
1.2.14 फोल्डिंग रिअर सीट्स
नाही
1.3 साधने
1.3.1 इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर
उपलब्ध नाही
1.3.2 नॅव्हिगेशन प्रणाली
उपलब्ध नाही
1.3.3 टाकोमीटर
हो
1.3.4 ओडोमीटर
उपलब्ध नाही
1.3.5 ट्रिप मीटर
उपलब्ध नाही
1.3.6 बाहेर तापमान प्रदर्शन
उपलब्ध नाही
1.3.7 गियर सूचक
उपलब्ध नाही
1.3.8 शिफ्ट सूचक
उपलब्ध नाही
1.3.9 इंस्टंटन्येस कॅन्समशन
उपलब्ध नाही
1.3.10 सरासरी इंधन वापर
उपलब्ध नाही
1.3.11 डिस्टन्स टू एम्पटी
उपलब्ध नाही
1.3.12 एच यू डी
उपलब्ध नाही
1.3.13 अडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस
उपलब्ध नाही
1.3.14 सरासरी वेग
उपलब्ध नाही
1.4 घड्याळ
डिजिटल
1.5 व्हेंटिलेटेड सीट टाईप
उपलब्ध नाही
1.6 लेदरचे गियर नॉब
उपलब्ध नाही
1.7 लेदरचे स्टिअरिंग चाक
उपलब्ध नाही
1.8 इलेकट्रीकली अडजस्टेबल हेडरेस्ट्स
उपलब्ध नाही
1.9 ट्रंक प्रकाश
उपलब्ध नाही
1.10 केबिन दिवा
उपलब्ध नाही
1.11 ग्लोव्ह बॉक्स दिवा
उपलब्ध नाही
1.12 वाचन दिवा
उपलब्ध नाही
1.13 दार पट्ट्या
उपलब्ध नाही
1.14 मागील विंडो पट्ट्या
उपलब्ध नाही
1.15 सीट अपहोलस्टरी
लेदर
1.16 रिअर पॅसेंजर सीट
नाही
1.17 थर्ड रोव सीट्स अडजस्टेबल
उपलब्ध नाही
1.18 इंटिरियर डोर हॅन्डल्स
उपलब्ध नाही
Let Others Know
×